2022/1670 Suldal kommune

Innklaget: Suldal kommune
Klager: Bimo AS
Saksdokument: 2022 1670 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny feiebil. Klager anførte at innklagede hadde opptrådt i strid med de grunnleggende prinsippene ved evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet». Klagenemnda la til grunn at innklagede ikke hadde forholdt seg til evalueringen som var angitt i konkurransegrunnlaget. Dette utgjorde et brudd på kravet til forutberegnelighet og likebehandling i loven § 4.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 08.12.2022
Avsluttet: 15.02.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda