2022/1678 Innlandet fylkeskommune

Innklaget: Innlandet fylkeskommune
Klager: Servicegrossistene AS
Saksdokument: 2022 1678 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av næringsmidler. Klager anførte at innklagede, ved ikke å benytte skalaens ytterpunkter ved tilbudsevalueringen under tildelingskriteriet «Krav til produktene», hadde brutt det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet i loven § 4 gjennom en evalueringsmetode som endrer tildelingskriteriets vekt. Anførselen førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 07.12.2022
Avsluttet: 17.02.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda