2022/1688 Forsvarsmateriell

Innklaget: Forsvarsmateriell
Klager: Tacticus AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Konkurranseform, Annet

Sammendrag

Innklagede utlyste en konkurranse med forhandling om telt til personell. Konkurransen er utlyst etter forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA). Klager anfører at det ikke er grunnlag for å utlyse konkurransen i medhold av FOSA, samt at det ikke er grunnlag for at kontrakten skal ha en kontraktslengde på ti år.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 15.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: