2022/1696 Statens Vegvesen

Innklaget: Statens Vegvesen
Klager: Tveito Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for drifts- og vedlikeholdsarbeid på E134. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 16.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: