2022/1696 Statens Vegvesen

Innklaget: Statens Vegvesen
Klager: Tveito Maskin AS
Saksdokument: 2022 1696 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av veiarbeider. Klager
anførte blant annet at valgte leverandør skulle vært avvist fra konkurransen, som følge av at
de ikke oppfylte enkelte kvalifikasjonskrav. Klagenemnda kom til at valgte leverandør ikke
oppfylte kvalifikasjonskravet til miljøstyringssystem, og at de dermed skulle vært avvist fra
konkurransen. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 16.12.2022
Avsluttet: 09.03.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda