2022/1697 Helse Stavanger HF

Innklaget: Helse Stavanger HF
Klager: Dico AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring for anskaffelse av operasjonsbord. Klager anfører flere brudd ved gjennomføringen av konkurransen, blant annet feil ved evalueringen av tilbudene og i tildelingsbegrunnelsen.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 16.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: