2022/1795 Gran kommune

Innklaget: Gran kommune
Klager: Åsmund Pettersen & Sønn AS
Saksdokument: 2022 1795 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for leie
av anleggsmaskiner, mannskap, rigg og utstyr. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud
skulle ha vært avvist fra konkurransen som følge av mangel på ressurser til å gjennomføre
sprengings- og borearbeidene som var omfattet av rammeavtalen. Klagenemnda kom til at
valgte leverandørs tilbud ikke inneholdt opplysninger som skulle tilsi at leverandøren ikke
ville være i stand til å gjennomføre forpliktelsene etter rammeavtalen. Klagers anførsel førte
dermed ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 20.12.2022
Avsluttet: 21.02.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda