2022/1795 Gran kommune

Innklaget: Gran kommune
Klager: Åsmund Pettersen & Sønn AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om leie av anleggsmaskiner. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist fra konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 20.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: