2022/1797 Tromsø kommune

Innklaget: Tromsø kommune
Klager: Helsepartner Omsorg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av vikarbyråtjenester for helsepersonell til Tromsø og Karlsøy kommune. Klager ble opprinnelig tildelt rammeavtale, men tildelingsbeslutningen ble senere omgjort. Klager anfører at innklagede brøt anskaffelsesregelverket ved å omgjøre tildelingsbeslutningen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 21.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: