2022/1807 Gloppen kommune

Innklaget: Gloppen kommune
Klager: OSR Eiendom AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede vil bygge om en etasje på et omsorgssenter for å leie ut lokalet til en statlig aktør. Klager anfører at arbeidet skulle vært konkurranseutsatt, og at kontrakten innebærer en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 30.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: