2022/1810 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Optimera AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av arbeidsklær, -sko og verneutstyr. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise tilbudene til to av leverandørene i konkurransen. Klager anfører videre at konkurransen skulle ha vært avlyst, som følge av at konkurransegrunnlaget var uklart utformet. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 29.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: