2022/1810 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Optimera AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2022 1810
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av arbeidsklær, sko og
verneutstyr. Klager anførte at innklagede brøt regelverket ved å ikke avvise to av
leverandørene, herunder valgte leverandør, som følge av at tilbudene inneholdt vesentlige
avvik fra konkurransegrunnlaget. Klager anførte også at konkurransegrunnlaget var uklart,
og at innklagede hadde foretatt en ulovlig tilbudsevaluering. Klagenemnda kom til at
konkurransegrunnlaget var uklart, og at konkurransen dermed skulle vært avlyst.
Klagenemnda tok ikke stiling til klagers anførsel om ulovlig tilbudsevaluering.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 29.12.2022
Avsluttet: 29.03.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: