Gå til innhold

2022/198 Drammen kommune

Innklaget: Drammen kommune
Klager: Studieforbundet AOF Norge
Saksdokument: 2022 198 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om kjøp av konsulenttjenester til opplæring av ansatte i kommunen. Klager anførte at innklagede hadde brutt de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved å tilpasse konkurransen til eksisterende leverandør. Den påståtte konkurransefordelen valgte leverandør hadde fått, skulle etter klagers syn likestilles med at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klager anførte videre at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Sekretariatet avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, fordi klagers anførsler klart ikke kunne føre frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 23.02.2022
Avsluttet: 03.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat