Gå til innhold

2022/20 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: J. J. Syltern AS/Metrostav Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av en kontrakt om totalentreprise for prosjektering og bygging av ny E39 mellom Betna og HestnesKlager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Klager har i tillegg anført at innklagede har vektlagt feil faktum i tilbudsevalueringen.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 05.01.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: