2022/200 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Innklaget: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Klager: GK Norge AS
Saksdokument: 2022 200 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklar kunngjøring

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en intensjonskunngjøring om inngåelse av kontrakt for anskaffelse av toppsystem, med hjemmel i eneleverandørunntaket. Klagenemnda kom til at vilkårene for bruk av eneleverandørunntaket ikke var oppfylt.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 01.02.2022
Avsluttet: 27.04.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda