Gå til innhold

2022/214 Gjemnes kommune

Innklaget: Gjemnes kommune
Klager: Harald Hjelle Arkitekter AS
Saksdokument: 2022 214 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektering av nytt Helsehus i Batnfjordsøra. Klagers anførsel om at det forelå en rekke feil ved kvalifikasjonskravet om «god erfaring fra prosjektering med tilsvarende kompleksitet og omfang», førte ikke frem. Klagenemnda konkluderte med at valgte leverandør ikke oppfylte kvalifikasjonskravet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 24.02.2022
Avsluttet: 12.04.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda