Gå til innhold

2022/22 Lyngdal kommune

Innklaget: Lyngdal kommune
Klager: David Dragsland
Saksdokument: 2022 22 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse i forbindelse med en avtale for opparbeidelse av et industriområde. Sekretariatet avviste klagen fordi den var fremsatt for sent, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 03.03.2022
Avsluttet: 24.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat