2022/247 Rana kommune

Innklaget: Rana kommune
Klager: Braathe Gruppen AS
Saksdokument: 2022 247 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda ila Rana kommune et gebyr på 767 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-utstyr. Kommunen hadde foretatt avrop på en utgått rammeavtale.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 07.02.2022
Avsluttet: 02.08.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda