2022/282 Volda kommune

Innklaget: Volda kommune
Klager: HENT AS
Saksdokument: 2022 282 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for bygging av ny svømmehall. Klagers anførsel om at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist, førte ikke frem. Klagenemnda konkluderte det med at det forelå feil i tildelingsevalueringen, men at disse ikke hadde påvirket utfallet av konkurransen.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 25.02.2022
Avsluttet: 20.04.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: