Gå til innhold

2022/31 Kystverket

Innklaget: Kystverket
Klager: Consto Anlegg Nord AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en entreprisekontrakt til gjennomføring av prosjektet “Hammerfest ren havn”. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav om tekniske og faglige kvalifikasjoner. Klager anfører videre at klagers tilbud skulle vært avvist som følge av vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 06.01.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: