Gå til innhold

2022/326 Universitetet i Oslo

Innklaget: Universitetet i Oslo
Klager: Johs. Olsen AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Forhandlingsforbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Saklig klageinteresse, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av renholdsrekvisita. Det var lagt opp til at tildelingskriteriet pris skulle evalueres på bakgrunn av et begrenset antall produkt som klager mente ledet til at kriteriet manglet tilknytning til leveransen og dermed var ulovlig. Klagenemnda kom til at denne feilen kunne ha påvirket utfallet av konkurransen og ikke kan rettes på andre måter enn ved å avlyse konkurransen. Som følge av resultatet nemnda kom til, ble ikke klagernes øvrige anførsler behandlet.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 25.02.2022
Avsluttet: 29.04.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda