Gå til innhold

2022/361 Holmestrand Boligstiftelse

Innklaget: Holmestrand Boligstiftelse
Klager: Atlant Enreprenør AS
Saksdokument: 2022 361 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av seks omsorgsboliger med personalbase. Klagenemnda fant at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om «god erfaring fra oppdrag med overføringsverdi til denne kontrakt». Nemnda fant også at valgte leverandørs tilbud inneholdt et vesentlig avvik.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 07.03.2022
Avsluttet: 01.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda