2022/365 Forsvaret

Innklaget: Forsvaret
Klager: Christopher Hørling
Saksdokument: 2022 365 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Saken gjelder en rammeavtale om IKT-materiell og tilhørende tjenester til Forsvarets sikre plattformer. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 01.04.2022
Avsluttet: 06.06.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda