2022/373 Renovasjon i Grenland IKS

Innklaget: Renovasjon i Grenland IKS
Klager: Consto Sør AS
Saksdokument: 2022 373 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Renovasjon i Grenland IKS kunngjorde en konkurranse for inngåelse av en entreprisekontrakt om oppføring av Nye Rødmyr gjenvinningsstasjon. Konkurransen ble avlyst etter tildeling av kontrakt. Klagenemnda kom til at innklagede hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen, som følge av at det var stilt et ulovlig konkurransebegrensende krav i konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige  anførsel ble ikke behandlet

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 08.03.2022
Avsluttet: 23.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda