Gå til innhold

2022/376 Trondheim kommune

Innklaget: Trondheim kommune
Klager: Avonlyd AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for kjøp av lydanlegg til et kultursenter i Trondheim. Klager ble først tildelt kontrakt, før innklagede avviste klagers tilbud på grunn av vesentlige avvik og tildelte kontrakten til valgte leverandør. Klager anførte at avvisningen var urettmessig og at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist. Klagenemnda kom til at ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 21.03.2022
Avsluttet: 31.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda