Gå til innhold

2022/41 Sandefjord kommune

Innklaget: Sandefjord kommune
Klager: Nord Tolk AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for tolketjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å oppstille et ulovlig tildelingskriterium, og å gjennomføre tildelingsevalueringen i strid med anskaffelsesforskriften.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 13.01.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: