Gå til innhold

2022/478 Bufetat Nord Regionkontor Nord

Innklaget: Bufetat Nord Regionkontor Nord
Klager: Jaro Eiendom AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium, Annet

Sammendrag

Innklagede utlyste tilbud på leie av nye kontorlokaler i Alta. Klager har anført at det var en anskaffelse som falt inn under regelverket for offentlige anskaffelser, og at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å oppgi tildelingskriterienes relative vekt. Klager har også anført at det utgjør et brudd at det ikke var stilt krav til leverandørenes økonomiske kapasitet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 22.03.2022
Avsluttet: 11.04.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: