Gå til innhold

2022/545 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Tress C. Monsen AS
Saksdokument: 2022 545 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av rammeavtale for innkjøp av idrettsmateriell og utsyr. Konkurransen ble avlyst som følge av at tildelingskriteriet «Miljømerking/Fairtrade» var uklart utformet. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet ikke var uklart utformet, og at det dermed ikke forelå saklig grunn til avlysning av konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 25.03.2022
Avsluttet: 30.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda