Gå til innhold

2022/546 Trøndelag fylkeskommune

Innklaget: Trøndelag fylkeskommune
Klager: Kindly AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved å oppstille et konkurransebegrensende krav i kravspesifikasjonen, og at innklagede derfor har plikt til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 29.03.2022
Avsluttet: 18.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: