Gå til innhold

2022/552 Helse Midt-Norge RHF

Innklaget: Helse Midt-Norge RHF
Klager: Nordvest Taxi AS
Saksdokument: 2022 552 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av pasientreiser i Møre og Romsdal. Kontrakten ble tildelt et selskap under stiftelse. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, ettersom tilbudet ikke kunne anses bindende. Klagers anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 27.03.2022
Avsluttet: 19.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda