Gå til innhold

2022/582 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: OneMed AS
Saksdokument: 2022 582 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av operasjonsprodukter til foretakene i Helse Sør-Øst. Klager anførte at miljøkriteriet for
delleveranse 13 og 19 var uforholdsmessig konkurransebegrensende og utformet i strid med forskriften § 18-1 og de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4. Ingen av klagers
anførsler førte frem.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 30.03.2022
Avsluttet: 25.05.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda