Gå til innhold

2022/596 Kommunene Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg, Sandnes kirkelige fellesråd og Sola kirkelige fellesråd

Innklaget: Kommunene Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg, Sandnes kirkelige fellesråd og Sola kirkelige fellesråd
Klager: Finn Midbøe AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om rørleggertjenester med tilhørende materiell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket på en rekke punkter, deriblant ved å oppstille et ulovlig tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at kvalitetskriteriet var ulovlig, og at denne feilen kunne ha påvirket utfallet av konkurransen og ikke kunne rettes på andre måter enn ved å avlyse konkurransen. Som følge av resultatet nemnda kom til, ble ikke alle anførslene behandlet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 31.03.2022
Avsluttet: 07.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda