2022/597 Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Innklaget: Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Klager: River Protection AS
Saksdokument: 2022 597 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av fangstinnretninger for pukkellaks. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å oppstille et ulovlig krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner. Klagers anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 31.03.2022
Avsluttet: 22.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda