2022/598 Sandnes kommune

Innklaget: Sandnes kommune
Klager: Riska Anleggsteknikk AS
Saksdokument: 2022 598 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Bruk av rådgiver, Habilitet

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp anleggstjenester. Klagenemnda kom til at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avvise klager fra konkurransen etter forskriften § 9-5 (1) bokstav b.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 03.04.2022
Avsluttet: 02.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda