Gå til innhold

2022/6 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Dico AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for operasjonsprodukter. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud på delkontrakt 41 – Leiringsprodukter, puter og madrasser. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved å benytte et produkspesifikt navn, og at innklagede har brutt prinsippet om konkurranse.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 04.01.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: