Gå til innhold

2022/617 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Advokatfirma Tingmann AS
Saksdokument: 2022 617 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale av advokattjenester innen eiendomsrett og forretningsjuridisk bistand. Klager anførte at de var blitt uriktig avvist fra konkurransen. Det ble også anført at tildelingskriteriet «Pris» var ulovlig, da det ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til leveransen. Klagenemnda kom til at priskriteriet var utformet i strid med de klarhetskrav som regelverket stiller, og at det dermed forelå avlysningsplikt av konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 25.04.2022
Avsluttet: 24.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda