Gå til innhold

2022/631 Norges Bank

Innklaget: Norges Bank
Klager: Crown Worldwide Movers AS
Saksdokument: 2022 631 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Frister, Reelle forhandlinger

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av en rammeavtale for flyttetjenester. Klagers anførsel om at innklagede har brutt regelverket ved ikke å fastsette en frist for innlevering av endelig tilbud førte frem. Klagenemnda konstaterte også at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 4.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 25.04.2022
Avsluttet: 22.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda