2022/652 Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet

Innklaget: Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet
Klager: Brødrene Dahl A/S
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om levering av VA- og VVS-produkter. Klager anførte forgjeves at innklagede skulle ha avvist valgte leverandørs tilbud, som følge av et vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene. Klager anførte videre at innklagede uansett hadde gjennomført en ulovlig tildelingsevaluering, og viste i den forbindelse blant annet til at innklagede hadde brutt regelverket ved å gi uttelling for kjøretøy som valgte leverandør ikke hadde dokumentert råderett over innen tilbudsfristens utløp ved evalueringen av «Miljø». Anførselen førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 27.04.2022
Avsluttet: 06.07.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda