2022/701 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Jæren Maxitaxi AS
Saksdokument: 2022 701 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Klageadgang/klagefrist/karens

Sammendrag

Innklagede gjennomførte i 2020 en åpen anbudskonkurranse om levering av ikke-akutt pasienttransport. Avtale ble inngått med to leverandører, med oppstart 1. februar 2021. Klager brakte anskaffelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 22. juni 2022. Klagen var dermed ikke rettidig, og ble avvist fra behandling i nemnda.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 22.06.2022
Avsluttet: 10.08.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat