Gå til innhold

2022/736 Statsbygg

Innklaget: Statsbygg
Klager: Staun&Stender ApS
Saksdokument: 2022 736 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av verktøy for dokumentasjon av virksomhetsarkitektur. Klagers tilbud ble avvist på grunn av manglende prissetting i prisskjemaet. Klager anførte at avvisningen var urettmessig og at innklagede skulle ha avklart avviket. Det ble også anført at innklagede skulle ha avvist klager på et tidligere tidspunkt, og at det forelå brudd på likebehandlingsprinsippet med grunnlag i leverandørenes nasjonalitet. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 12.05.2022
Avsluttet: 13.09.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda