Gå til innhold

2022/757 Innlandet fylkeskommune

Innklaget: Innlandet fylkeskommune
Klager: Norsk Cobot Senter AS
Saksdokument: 2022 757 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av robotarmer til undervisning. Klager fikk medhold i at innklagede hadde brutt regelverket ved å endre vurderingen under tildelingskriteriet kvalitet i en meddelt tildelingsbeslutning, uten at det var påvist at endringen skyldtes brudd på regelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 23.05.2022
Avsluttet: 29.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda