Gå til innhold

2022/760 Sortland kommune

Innklaget: Sortland kommune
Klager: Sortland Entreprenør AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør til prosjektering og oppføring av et sykehjem. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om å erklære ansvarsrett i nødvendige tiltaksklasser. Klagenemnda kom til at klagers anførsel ikke førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 13.05.2022
Avsluttet: 27.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda