Gå til innhold

2022/761 Universitetet i Stavanger

Innklaget: Universitetet i Stavanger
Klager: Kindly AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for etablering av og løpende tjenester til en chatbot. Klager anfører at innklagede har gjennomført tilbudsevalueringen i strid med det grunnleggende prinsippet om forutberegnelighet i anskaffelsesloven § 4.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 02.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: