Gå til innhold

2022/8 Trøndelag fylkeskommune

Innklaget: Trøndelag fylkeskommune
Klager: Otera Traftec AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av driftskontrakt på elektriske anlegg. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Videre anfører klager at det er gitt en mangelfull begrunnelse for tildelingen, og at tildelingsevalueringen er i strid med regelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 05.01.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: