2022/8 Trøndelag fylkeskommune

Innklaget: Trøndelag fylkeskommune
Klager: Otera Traftec AS
Saksdokument: 2022 8 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av driftskontrakter knyttet til elektriske anlegg på vegnett. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet i loven § 4 både ved evalueringen av valgte leverandørs kvalifikasjoner, og ved tilbudsevalueringen. Klagenemnda kom også til at begrunnelsesplikten var brutt. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 05.01.2022
Avsluttet: 22.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda