Gå til innhold

2022/805 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Byggmester Strand AS
Saksdokument: 2022 805 Klagenemndas Avgjørelse Offentlig Versjon
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for kontrakt om arbeid med fasade- og støytiltak. Klagenemnda fant ikke grunnlag for å sette til side oppdragsgivers identifikasjon mellom klager og Byggentreprenøren AS. Innklagede hadde dermed ikke brutt regelverket ved å avvise klager som følge av utestående skatter og avgifter.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 24.05.2022
Avsluttet: 05.07.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda