2022/862 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument: 2022 862 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde gjort en vesentlig endring i konkurransegrunnlaget før tilbudsfrist, med den konsekvens at kontrakten som deretter ble inngått var vesentlig endret sammenlignet med det som ble kunngjort. Ettersom sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, ble den avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften  § 9.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 31.05.2022
Avsluttet: 09.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat