Gå til innhold

2022/868 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Breeze Sørvest AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av rammeavtale for leie og vask av sengetøy, frotté mv. til alders- og sykehjem. Klagers tilbud ble avvist under henvisning til at tilbudet inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Klager anfører at avvisningen er urettmessig.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 09.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: