Gå til innhold

2022/874 Narvik kommune

Innklaget: Narvik kommune
Klager: Rambøll Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rådgivningstjenester for forprosjektering av Kjøpsvik oppvekstsenter. Klager anfører at innklagede har anvendt et ulovlig tildelingskriterium, fordi det ikke er egnet til å ivareta det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Denne feilen kan ikke rettes på annen måte enn ved avlysning av konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: Del I + III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 22.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: