2022/881 Sporveien AS

Innklaget: Sporveien AS
Klager: Alstom Transport SA
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2022 881
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forsyningsforskriften del I og
II for anskaffelse av nytt signalsystem til T-banesystemet i Oslo. Klagenemnda kom til at
innklagedes evalueringsmodell var uegnet, og at innklagede ikke hadde adgang til å endre
evalueringsmodellen etter at tilbudene i første tilbudsrunde var åpnet. Ettersom
evalueringsmodellen ikke kunne endres lovlig hadde innklagede en avlysningsplikt.
Klagenemnda kom også til at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud.
Klagenemnda tok ikke stilling til klagers anførsel om negativ kontraktsinteresse.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 02.06.2022
Avsluttet: 21.10.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda