Gå til innhold

2022/881 Sporveien AS

Innklaget: Sporveien AS
Klager: Alstom Transport SA
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av avtale om levering av nytt signalsystem for T-banesystemet i Oslo. Klager anfører at innklagede har brutt anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper om forutberegnelighet og likebehandling i anskaffelsesloven § 4 ved å endre evalueringsmodellen som var oppgitt i tilbyderinstruksen etter at tilbudene var åpnet og evaluert.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 02.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: