Gå til innhold

2022/886 Ruter AS

Innklaget: Ruter AS
Klager: Oslo Taxibuss AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av minibuss- og personbiltjenester for brukere i TT-tjenesten. Anskaffelsen var inndelt i fire deloppdrag (A til D). Klagen gjelder deloppdragene A og C. Klager anfører at tildelingen av deloppdragene A og C er ulovlig, da innklagede har lagt til grunn feil faktum ved evalueringen som har vært utslagsgivende. Klager anfører videre at forhandlingene er gjennomført i strid med de grunnleggende kravene i loven § 4 og at begrunnelsen for tildelingen er mangelfull.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 08.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: