Gå til innhold

2022/887 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Klubben AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av rammeavtale for innkjøp av idrettsmateriell og utsyr. Klager anfører at innklagede har brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8 (1) b), ved ikke å avvise tilbudet fra valgte leverandør.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 08.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: