Gå til innhold

2022/894 Hamar kommune

Innklaget: Hamar kommune
Klager: Peab Asfalt Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for asfaltering av kommunale gater og gang- og sykkelveger i Hamar og Stange kommuner. Klager ble avvist fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av to kvalifikasjonskrav, herunder produksjonskontrollsertifikat og manglende angivelse av tredjepartsattestert miljøledelsessystem eller -standard. Klager anfører at samtlige av kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 07.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: