2022/902 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: MSD (Norge) AS
Saksdokument: 2022 902 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Innsyn/taushetsplikt

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medisiner til kreftbehandling. Klagers enhetspriser var delt i forkant av konkurransen. Etter klagenemndas oppfatning hadde innklagede ikke godtgjort at det var gjennomført tilstrekkelige avbøtende tiltak for de sammenligningsgruppene der klagers legemiddel deltok. Slik saken fremsto, mente klagenemnda at det ikke var noe fullgodt alternativ til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 24.06.2022
Avsluttet: 22.09.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda