Gå til innhold

2022/902 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: MSD (Norge) AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Innsyn/taushetsplikt

Sammendrag

Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for levering av legemidler til behandling av kreftsykdommer. Klager anfører at innklagede har brutt taushetsplikten overfor eksisterende leverandører, og at feilen kun kan rettes ved å avlyse konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 24.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: